--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                    

 

 

 

Priser (Företag) 

 

Timpris.............................. 750:-

 

Milersättning.......................27:-

 

+ materiel, egna utlägg och Moms.